Wykaz ras psów uznawanych za agresywne

Nie wszystkie rasy psów są miłe i przyjemne. Polski ustawodawca ustawą o ochronie zwierząt z roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego wprowadził urzędowy wykaz psów uznawanych za agresywne. W wykazie tym zamieszczono jedenaście ras psów. Jeden z przepisów wymienionej powyżej ustawy stanowi, że osoby mające zamiar prowadzenia hodowli psów jednej z tych ras, albo ich utrzymywania, obligatoryjnie muszą otrzymać zezwolenie od właściwego organu gminy. Właściwego ze względu na miejsce, w którym hodowla jednej z tych jedenastu ras będzie prowadzona, albo miejsca, gdzie konkretny podmiot ma zamiar psa utrzymywać.

Wniosek o wydanie zezwolenia składa osoba mająca zamiar prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Właściwy organ gminy ze względu na miejsce, w którym agresywny pies ma utrzymywany może zezwolenia nie wydać, lub je cofnąć, w przypadku, w którym warunki przetrzymywania psa zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub innych zwierząt.

Zdjęcie poglądowe.

Rasy wymienione w ustawie o ochronie zwierząt

– American Pitt Bull Terier historia tej rasy sięga połowy dziewiętnastego stulecia. Pitt Bull to masywny, zwinny i muskularny pies. Rasą, z której American Pitt Bull Terier się wykształcił był buldog. Niespełna sto pięćdziesiąt lat temu buldogi przypominały dzisiejszego Pitt Bulla. Rasa ta powstała po skrzyżowaniu Buldoga z Terierem. Dokonano takiej krzyżówki, ponieważ zamiar był taki by otrzymać idealnego psa do walki. Nazwa American wskazuje, że rasa ta jakoby miałaby powstać w Stanach Zjednoczonych, takich udokumentowanych wiarygodnych źródeł. Z racji tego, że rasa ta była głównie przeznaczana do walki w boksach nie ma zachowanego żadnego rodowodu psa, ponieważ osoby wystawiają psy do walki nie chciały zdradzać swoim przeciwnikom tajemnicy swojego sukcesu.

– Dog argentyński to rasa psów zaliczana do grupy molosów. Tak jak sama nazwa wskazuje rasa ta powstała w Argentynie. Jej przeznaczeniem było polowanie na grubą zwierzynę oraz wystawianie najsilniejszych do walki psów w boksach. Rasa ta powstała na początku dwudziestego wieku. Stworzył ją lekarz z Cordoby po wielu latach metodycznie i krok po kroku tworzonych kojarzeń psów gończych z psami o cechach, które jemu odpowiadały. Stworzona rasa miała być przystosowana zarówno do polowania na leśną zwierzynę, jak i do pogoni za nią na rozległych stepach Argentyny. W roku tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym czwartym argentyński związek kynologiczne uznał oficjalnie tę rasę psów Do tej pory jest to pierwsza i ostatnia rasa psów stworzona w tym kraju.

– Buldog amerykański jest to rasa psów bardzo zróżnicowana. Chociaż psy te uznawane są powszechnie na całym świecie za rasę agresywną stworzono ją w celu ochrony rozległych farm amerykańskich. Rasa ta pochodzi bezpośrednio od buldoga angielskiego, rasy wykorzystywanej do walki w boksach, czy szczucia na arenach innych zwierząt.

– Rottweiler jest rasą, która należy do grupy molosów. Psy z tej rasy chętnie współpracują z człowiekiem, dlatego były powszechnie wykorzystywane do wykonywania różnych prac. Na przestrzeni wieków rasa ta ewoluowała, od szczupłych i zwinnych z haczykowatymi nogami, do masywnych, mocno umięśnionych zwierząt. Dawniej psy te były uznawane za psy pasterskie służące do zaganiania zwierzyny pastewnej. Obecnie jest to zazwyczaj pies obronny. Ludzie bardzo często trzymają te psy, by chronić swój dobytek. Już od ponad stu lat, bo od tysiąc dziewięćset siódmego roku, psy te są również wykorzystywane w Policji. Miejscem, z którego wywodzą się te psy jest terytorium Niemiec, a dokładniej Szwabia.

Zdjęcie poglądowe.

– Owczarek kaukaski jest to rasa należąca również do grupy molosów. Rasę utworzono właśnie na Kaukazie, na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Początkowo były to psy pasterskie, pomagające pasterzom w zaganianiu stad owiec. W okresie zimnej wojny były to psy milicyjne i stróżujące. Obecnie wykorzystywane są również, jako psy myśliwskie. Były wykorzystywane do pilnowania muru berlińskiego. Po upadku muru berlińskiego tysiące psów tej rasy trafiły zarówno do Niemiec, jak i do naszego kraju.