Jak spędzić Święta Bożego Narodzenia w Polsce?

W czasie Wigilii i Świat Bożego Narodzenia domy odwiedzały grupy kolędnicze. Od liczby takich grup w jednym domu zależała jego pomyślność. Kolędnicy podchodzili pod okna i rzucając w szyby garstkami owsa, śpiewali kolędy i składali gospodarzom życzenia. W Wigilie i Święta Bożego Narodzenia młodzi kolędnicy dostawali od gospodyni tak zwane “szczodraki” czyli małe kołaczyki specjalnie pieczone na te okazję.

Dzisiaj obdarza się kolędników pieniędzmi. Jeśli po kolędzie przychodzili starsi, a w domu były panny, to gospodarze zapraszali do środka i częstowali wódką. Bardzo często takie spotkania kończyły się całonocna zabawą i tańcami przy akordeonie. Za przyjęcie kolędnicy dziękowali sympatycznymi przyśpiewkami. Zdarzali się także tacy gospodarze, którzy nie przyjmowali kolędników. Otrzymywali oni od kolędników stosowne, czasami niewybredne podziękowania. Zarówno Wigilia, jak i całe Święta Bożego Narodzenia były wesołym okresem zabawy, śpiewu, tańców i spotkań towarzyskich. Święta Bożego narodzenia to był czas zasłużonego odpoczynku, na który czekało się cały rok.